XXXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - protokoły szkolnego etapu konkursu

 Szanowni Państwo!


Wyniki szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej należy przesyłać w wersji papierowej na adres:

Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie

Al. Słowackiego 17a

31-159 Kraków

Z wyrazami szacunku, 

dr inż. Sebastian A. Tylkowski 

Prezes ZO LOP